Skip Navigation

Profilbeskrivelser

Læs om, og blive inspireret af, hvad andre har gjort for at have et sund og aktivt seniorliv

Morgenringer og arrangør af aktiviteter for ældre

Portræt af Gunhild 

Da Gunhild Petersen som 62 årig vælger at gå på pension grundet omstrukturering på arbejdet, dårligt knæ mm., har hun ikke lagt dybere planer for, hvad der så skal ske – hun tænker, at hvis hun kommer til at kede sig, må hun finde noget at fylde tiden med.

Gunhild når dog aldrig at komme til at kede sig.

Mangfoldige aktiviteter via Ældre Sagen
Med mangeårig bopæl i Brædstrup, en baggrund som køkkenleder på plejecentret Søndergården og en efterfølgende periode som kørende postbud i Brædstrup, har Gunhild en stor berøringsflade i lokalsamfundet: 

- Ikke længe efter jeg er stoppet med at arbejde, bliver jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at sidde i bestyrelsen for Ældresagens afdeling her i Brædstrup. Og det kom jeg jo til at sige ja til.

Via bestyrelsesarbejdet er hun med til at stable arrangementer sammen med en bred vifte:

- Vi har blandt andet arrangeret vinsmagning, vurderingsevents med auktionarius samt udflugter, fx en bustur rundt at se Horsens og videre til Alrø for at spise og få kaffe. Vi har også afholdt flere modeshows på Pejsegården i Brædstrup for omkring 200 mennesker i alle aldre. De lokale forretninger er rigtig flinke til at bakke op om vores initiativer. Det skaber et godt sammenhold for byen.

Ringer til ældre for at sikre, de har det godt
Det er også igennem Ældresagen, at hun er blevet morgenringer. Via en turnusordning, ringer hun hver 5. uge til 8 ældre hver morgen mellem kl. 8-8.30. Det er ofte familien, der kontakter Ældre Sagen, fordi de er bekymret for et familiemedlem, fx at de kan risikere at ligge ubehjælpsomme i hjemmet.

- Hvis vi ikke kan få fat i vedkommende, har vi nummeret på familiemedlemmer eller naboer – og kan vi ikke ringe dem op, kontakter vi hjemmeplejen for de personer, som modtager hjemmehjælp. Det giver en tryghed både for de ældre og deres pårørende.
Og det er rigtig hyggeligt at tale med folk. Vi taler om alt mellem himmel og jord. De ældre er meget glade, tilfredse og taknemmelige for, at man ringer til dem. Det giver en stor tilfredshed for mig at vide.

Som morgenringer behøver man ikke at have en fast arbejdsstation. Er hun fx i sommerhus, kan hun sagtens ringe derfra.

- Én gang årligt mødes vi også. De, der har lyst, kan deltage, og så får vi en bid smørrebrød og en kop kaffe. Det er også en god måde at få sat ansigt på den person, man taler med i telefon, og de ældre kan mødes med andre ældre for socialt samvær.

Hver tirsdag formiddag er hun desuden frivillig skubber på Egebo plejecenter, hvor hun en lille times tid, skubber beboerne en tur rundt i deres kørestol i nærområdet. Det er et initiativ såvel beboere som de frivillige selv, sætter stor pris på.

Vigtigheden af at holde sig sund og aktiv
Når Gunhild ikke er engageret som frivillig bruger hun sin tid på børn og børnebørn – og så bruger hun og hendes mand en del tid med at gå og sysle i haven:

- Havearbejde bruger jeg som en slags mental terapi. Så får tankerne frit løb, når jeg går og roder i jorden.

Dét at holde sig sund og i gang er i det hele taget vigtigt for at kunne have et godt seniorliv. Hun er opmærksom på at holde en sund kost, hun går til seniorgymnastik, og så tager hun med sin mand på cykelture rundt på de danske øer. Indimellem tager hun også hen på Søndergården i strikkeklub:

- Det er en vifte af forskellige ting, der er med til at give mig et godt liv. I stedet for bare at sidde derhjemme og strikke selv, så er det hyggeligt at gå ned og snakke med andre og få ideer – og ja, så får man da også lige en update på seneste sladder.

 

Et rigt seniorliv med frivilligt socialt arbejde

Portræt af Elsebeth og Svend Aage 

Efter et langt liv på arbejdsmarkedet beslutter Elsebeth og Svend Aage, at det er tid til en forandring – nu vil de beskæftige sig med noget sammen. Elsebeth går derfor på efterløn som 60 årig, og Sven Aage går på pension som 63 årig.

Interessen og passionen for at hjælpe andre har altid være en iboende kraft i dem begge: 

- Vi var meget bevidste om, at vi gerne ville gøre noget sammen, og dér kendte jeg lidt til Dansk Folkehjælp, som har mange indsatsområder inden for det sociale. Det tiltaler os meget, at vi kunne gøre noget for andre, og af den vej kom vi ind at arbejde med frivillighed

Med Elsebeths solide erfaring med kundebetjening fra mangeårigt arbejde i detailhandlen og Svend Aages 40 årige beskæftigelse i fagbevægelsen udgør de et stærkt team som koordinatorer og hjælpere inden for frivillighedsområdet.

Modvirke ensomhed via netværksdannelse
Listen af frivillige aktiviteter, de bidrager ind i, er lang; alt fra julehjælp, til ferieture for enlige forældre og deres børn, samt frivillige tovholdere i projekt Seniornet. Sidstnævnte kommer de ind i som en del af et forsøgsprojekt:

- Seniornet er et 10 måneders forløb for enlige og ensomme, hvor vi arrangerer forskellige aktiviteter fx højskoleophold, sammenkomster ifm. højtider og tager ud på ture. Vi forsøger at lære de ensomme ældre at bruge de tilbud, der er i byen. Mange af dem sidder hjemme bag lukkede døre, og vi hjælper dem til at lære andre at kende og danne netværk, fortæller Elsebeth. 

Forløbene har haft stor succes. Elsebeth og Svend Aage kan liste mange eksempler op på personer, der har været igennem et forløb, hvor de i starten var indadvendte og lukkede, og nu sprudler og har en positiv livsindstilling. Der er stadig deltagere, som helt tilbage fra de første forløb stadig mødes, og som har dannet deres egne netværk.

Lysten skal drive værket
Det er de positive resultater og den forskel, de kan se, der kan gøre for folk, der får Elsebeth og Svend Aage til at bruge tid og energi på frivilligt arbejde:

- Det er afgørende, at lysten og energien er der. Du skal have noget at kunne give andre. Vi oplever stor glæde ved at se, at det vi gør, nytter noget. Og så er det vigtigt at være imødekommende, have positiv energi og sikre at alle føler sig velkomne.

Svend Aage supplerer, at han mener, samfundet har givet dem så meget, og nu vil de gerne give lidt igen. Og som senior har man meget at give ud af: 

- Når man forlader arbejdsmarkedet er man rig på erfaringer og ressourcer, som man kan videreformidle. Det enkelte individ holder sig sund og rask ved at holde sig i gang. Mentalt bliver vi rige på samvær med andre. Relationer er den bedste medicin.

Alder Bedst bevægelsen gør det nemmere for ældre at hjælpe andre
Både Elsebeth og Svend Aage betragter Alder Bedst som en slags paraply for forskellige projekter, som foreninger og frivillige er involveret i: 

- Kunne man skabe en kultur i Horsens om, at når man er på vej ud af arbejdsmarkedet, ved man, hvor man kan få inspiration til ting at give sig til. Så er man nået langt.

 

Samvær i bofællesskabet og aktivt seniorliv

Portræt af Lone 

 Flere års overvejelser og en mand, der har været gennem et hårdt sygdomsforløb, ligger forud for, at Lone som 60 år træffer det endelige valg at forlade stillingen som bibliotekschef i Vejle i 2016. 

- Min mand og jeg var enige om, at vi ville stoppe tidligt med vores arbejdsliv for at være sikre på, at vi fik nogle frie år. Vi var en tur i banken for at få et overblik over diverse pensionsopsparinger og se, hvordan det hele hang sammen, og så tog vi beslutningen om at gå på pension.

Et beriget liv med frivillighed
Efter 11 år i en stilling, hvor en arbejdsuge snildt kunne overstige de traditionelle 37 timer, er Lone bevidst om, at hun skal finde noget at fylde den nyerhvervede fritid med. Det viser sig dog ikke at blive et problem – udfordringen ligger nærmere i begrænsningens kunst. Foruden en del rejseaktivitet, begynder Lone fx at læse fransk på VUC, melder sig på plejecenter til at lave kaffe til fredagssang, og hun bliver besøgsven for en borger med demens, som kommer på et daghjem på Skovly:

- Når man nærmer sig pensionsalderen har man overskud til frivilligt arbejde. Jeg har selv et familiemedlem med demens, så jeg kender betydningen af, hvad aflastning kan betyde for de pårørende. Jeg ville gerne gøre en forskel for nogle lokale borgere.    

Da hun ser en notits i avisen om valg til Ældrerådet, beslutter hun sig for at stille op. Hun betragter det som en mulighed for at få indflydelse på de ting, der er for ældre. Via arbejdet i Ældrerådet er hun blevet introduceret til Alder Bedst, som hun mener, der er meget potentiale i:

- Alder Bedst ser jeg en platform for at samles – om det at samles. Det sociale spiller en vigtig rolle for en sund aldring. Via Alder Bedst kan vi seniorer udvikle et netværk, hvor vi kan hjælpe hinanden og skabe sociale relationer. Vi skaber en bevægelse, som skal bæres af os selv.

Nærvær og socialt samvær i seniorbofællesskabet
I begyndelsen af 2019 beslutter Lone og manden at sælge deres bolig i Tvingstrup. De får en lejlighed i det nyopførte seniorbofællesskabet Sundbakken i Stensballe – en beslutning, de bestemt ikke har fortrudt:

- I et gammelt hus, med jord og lidt husdyr til, var der en del vedligeholdelse. Det har været en lettelse at flytte og få det pres væk. Desuden har vi oplevet et fantastisk sammenhold og socialt fællesskab her. Har man lyst, kan man deltage i morgenkaffe og fællesspisning. Vi holder fester, grillarrangementer, kreative aftenener med håndarbejde mm., og så er vi generelt gode til at passe på og hjælpe hinanden.

Det er vigtigt for Lone at holde sig sund og aktiv. Foruden gymnastik og cykling træner hun på det åbne aktivitetscenter på Nørrevang plejecenter.

- Der er ikke nogen undskyldning for ikke at passe sin krop, med de muligheder, der er.

Planlæg pensionistlivet og tag ansvar!
Lone hun opfordrer andre til i god tid at planlægge pensionisttilværelsen, så man har et økonomisk frirum til at kunne gøre, det man vil. Selvbestemmelse, erfaring og selvstændighed er ord, der beskriver seniorer anno 2019:

- En ny betegnelse for gruppen 60+ er senager. En senager vil klare sig selv – en senager gør, som han/hun vil. Vi har frihed og muligheder, men vi har også et ansvar over for hinanden. I min optik skal man yde, før man kan nyde, men som pensionist forholder jeg mig retten til at yde – når det passer mig. 

 

 

71 år og aktiv på arbejdsmarkedet

Portræt af Børge

At have passeret de 70 år er ingen hindring for stadig at være tilknyttet arbejdsmarkedet. Det er Børge en lyslevende eksempel på.

Siden 1976 har han arbejdet som advokat, både med eget firma, som administrerende partner i Advokatgruppen, og nu arbejder han som menig advokat på deltid hos Advokatgruppen på Emil Møllers Gade.

Spørgsmålet om, hvornår han ønsker at forlade arbejdsmarkedet, har han fået flere gange. Trangen til at stoppe har dog aldrig været tilstede:

- Lysten til at arbejde er der endnu, og der er stadig nogle, der kan bruge de ting, jeg kan. Jeg kan mærke, at min identitet er bundet en del op på det at være advokat, derfor bliver det mærkeligt den dag, jeg stopper helt med at arbejde som advokat, siger Børge Jørgensen. 

Børge mener nemlig ikke, at det at blive 60+ betyder afvikling, og at man er en byrde for samfundet – tværtimod. 

- Jeg mener, det er vigtigt, at folk inden for vidensbrancherne bliver på arbejdsmarkedet, selv efter de fylder 65 år. Vi seniorer kan stadig tænke og bidrage med udvikling. Det er vigtigt for den enkelte at holde sig aktivt på arbejdsmarkedet længst muligt, og det er vigtigt for sammenhængskraften, påpeger Børge.

Netop fokus på seniorer som ressource og betydningen af, at seniorer er aktive både fysisk og mentalt, er noget af bevæggrunden for, at Børge i 2017 stiller op til valg til Ældrerådet, hvor han vælges ind.

Seniorer som vigtige medspillere i foreningslivet
Gennem sit virke i Ældrerådet er han blandt andet blevet involveret i Alder Bedst bevægelsen. Bevægelsen han ser som et effektivt virkemiddel for at få bredt budskabet og holdninger om, at seniorer spiller en vigtig rolle i samfundet med de ressourcer, de kan bidrage med. Fx fremhæver Børge, at hvis alle over 65 år trak sig fra foreningslivet, ville der blive ret stille der:

- Vi har lært at organisere, planlægge og sætte ting i gang. Via mit arbejde har jeg blandt andet ofte hjulpet folk med at analysere deres problem og finde en løsning på det. Det synes jeg er spændende, og noget, som jeg har kunnet trække med over i mit mangeårigt engagement inden for foreningslivet.

At gøre en forskel
Med en nedsat arbejdstid har Børge fået mere fritid end tidligere. Igennem en årrække har han siddet i bestyrelsen for BGI, hvor han har kunnet se og selv bidrage med, hvordan unge via et efterskoleophold er blevet udfordret og flyttet på, hvad de kan, og hvem de er. Han har nu trukket sig fra den post, for at nye kræfter kan komme til, og har i stedet fokuseret sit frivillige arbejde som medlem Ældrerådet samt i Landsbyrådet i Horsens Kommune

- Du får en masse oplevelser og glæder ved at kunne bidrage med noget. Drivkraften for mig er at se, når noget udvikler sig - når du kan se, at du har gjort en forskel.

Og ifølge Børge skorter det ikke på aktiviteter for seniorer at give sig til i Horsens:

- Der er ingen problemer med at finde interessante ting at gå til. Problemet er snarere at finde tiden til at nå alle dem, man gerne vil deltage i, slutter Børge med et smil.