Skip Navigation

Tidligere aktiviteter

Vi afholder løbende aktiviteter rundt omkring, hvor vi fortæller om Alder Bedst og skaber dialog omkring, hvad der giver et godt ældreliv. Kom og deltag!

Alder Bedst - hvad skal ske fremover?

På baggrund af alle de input vi havde fået fra andre frokostmøder og gadekampagner, afholdt vi opfølgningsmøde i marts på Bygholm med repræsentanter fra Alder Bedst. Her diskuterede vi videre perspektiver for Alder Bedst, samt hvilke temaer vi skal arbejde med de kommende 3 år.

Samtalecafé 3/6 i Brædstrup

Vi havde en spændende debat om, hvordan man kan opretholde et aktivt liv, efter man er stoppet med at arbejde. Lone Knakkergaard og Henning delte tankevækkende refleksioner og oplevelser om overgangen fra arbejdsliv til arbejdsfri. Vi havde nogle gode snakke ved de enkelte borde bagefter.

Samtalecafé 3/9 på Horsens Bibliotek

Med afsæt i oplæg fra Lone Knakkergaard og Gudmund Rask diskuterede vi begrebet identitet: Hvem er jeg? Romanen "En mand der hedder Ove", blev inddraget som eksempel på en mand, der har oplevet identitetstab. Efterfølgende var der dialog omkring at være fastlåst i en arbejdsidentitet.

75-års fødselsdagsarrangement

Alder Bedst deltog 9/9 med en stand og bakkede op om fællesarrangementet 75-års fødselsdagen, der blev afholdt af kommunens forebyggere. Her var der mulighed for at få ideer og information om, hvordan man længst muligt holder sig sund og frisk som senior.

Alder Bedst på Folkemødet 2019

I juni var vi på Bornholm for at skabe dialog om, hvordan både kommune og de ældre borgere kan bidrage i fremtiden. Vi havde bl.a. en spændende paneldebat, hvor Karen Thisted, Peter Sinding og ambassadører for Alder Bedst medvirkede.