Skip Navigation

Historien

2012:

Fremtidsværksted   

Vores allerførste aktivitet i Alder Bedst er et fremtidsværksted i 2012 på FÆNGSLET. Her deltager en stor gruppe engagerede ældre.

Ud fra fremtidsværkstedet laver vi en handleplan med prioriterede områder for Alder Bedst-indsatsen, som de respektive udvalg arbejder med i perioden 2012-2016.

2017:

Alder Bedst konferencen                                                                                 

2017 er året, hvor vi slår dørene op for et heldagsarrangement i Insero Atrium med Alder Bedst konferencen. Fokus er på ældre, som aktive og sociale mennesker, der ønsker at bidrage, opleve og udfolde sig. Engagerede frivillige, ildsjæle og virksomheder møder op og indtager scenen, mens kommunen spiller værtsrollen. 

2018:

Frokostmøder, gadekampagne og fremtidsplanlægning                                                                                                                                      

2018 er spækket med aktiviteter og happenings i Alder Bedst regi.

Vi afholder blandt andet to frokostmøder; ét i Brædstrup og ét i Horsens, hvor ældre er inviteret ind til at komme med inspiration og input til Alder Bedst bevægelsen. Detalgerne udtrykker stor interesse i at blive "Alder Bedst-ambassadører".

I august/september står repræsentanter fra Velfærds- og Sundhedsudvalget samt Ældrerådet på Sønderbrogade og andre steder i kommunen, som et led i vores gadekampagne. Her får vi en snak med borgere i alle aldre om, hvad det gode ældreliv er. Alle der deltager i vores happening får mulighed for at skrive deres bud på et godt ældreliv på fortrykte skilte.

Vi planlægger desuden hvad der skal ske med Alder Bedst i 2019-2021 - herunder udarbejder vi 5 temaer, som vi vil arbejde med fremadrettet. 

   

Kontakt os

Koordinator for Alder Bedst

Udviklingskonsulent 

Julie Stounbjerg 
Telefon direkte: 76 29 36 62 
julje@horsens.dk